-

  • Email: constructionlodi18@gmail.com
  • Phone: (+355) 69 204 5557

Rreth nesh

Mirë se vini në Lodi Construction, një kompani kryesore ndërtimi e dedikuar për të transformuar vizionet tuaja në realitet. Me selinë tonë qëndrore në qytetin e Shkodrës, ne u shërbejmë klientëve në të gjithë rajonin me shërbimet tona cilësore të konstruksionit. Si një udhëheqës i njohur i industrisë, ne sjellim dekada përvojë dhe ekspertizë për çdo projekt që ndërmarrim. Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë shumë të aftë, duke përfshirë arkitektë, inxhinierë dhe menaxherë projektesh, të cilët janë të përkushtuar për të ofruar rezultate të jashtëzakonshme me mjeshtëri të pashembullt. Nëse jeni duke kërkuar të ndërtoni shtëpinë tuaj të ëndrrave, të rinovoni një hapësirë komerciale ose të filloni një projekt ndërtimi në shkallë të gjerë, ne jemi këtu për t’ju udhëhequr në çdo hap të rrugës.
Dita-ditës ne po rrisim prezencën tonë si kompani duke ndërtuar besim dhe respekt tek çdo klient të cilit i ofrojmë vetëm më të mirën e mundshme. Qëllimi ynë është t’u japim formë ëndrrave tuaja duke i materializuar ato në një banesë të fortë, të qëndrueshme, po aq të bukur sa dhe funksionale. Ne ju ndihmojmë që ta shijoni çdo hap të procesit në mënyrë që rrugëtimi juaj të jetë një kënaqësi.

VIZIONI

Lodi Construction synon të ofrojë shërbime sipas standardeve europiane në fushën e ndërtimit, inxhinierisë, supervizimit dhe menaxhimit të projekteve që shtrihen në të gjithë territorin.

MISIONI

Të realizojmë pritshmëritë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë, duke ofruar standard dhe përsosmëri. Përgjegjshmëri e lartë, bazuar në vlerat morale dhe profesionale.

VLERAT

Ne mbështetemi në një sërë vlerash për të arritur objektivat tona, si ofrimi i cilësisë më të lartë të shërbimeve, zbatimi i standardeve të profesionalizmit dhe vlerësimi i kontributit të të gjithëve.

SHËRBIMET TONA

Ndërtime Civile Industriale

Ndërtimi industrial civil i referohet procesit të ndërtimit të strukturave dhe objekteve që janë projektuar posaçërisht për qëllime industriale. Ekipi ynë i specializuar, idealizon kërkesat specifike të klientit në një project konkret duke e ndjekur me përkushtim dhe profesionalizëm zbatimin dhe finalizimin e tyre, duke respektuar të gjitha afatet kohore.

Shiko të gjitha shërbimet

Punime në tokë

Punimet tokësore i referohen procesit të manipulimit ose riformimit të sipërfaqes së tokës për qëllime të ndryshme ndërtimi, inxhinierie ose peizazhi. Ai përfshin gërmimin, transportin dhe vendosjen e tokës, shkëmbinjve dhe materialeve të tjera për të krijuar formatet e dëshiruara të tokës ose për të ndryshuar terrenin ekzistues.

Shiko të gjitha shërbimet

Mirëmbajtje Godinash

Mirëmbajtje godinash i referohet proceseve dhe aktiviteteve të vazhdueshme të ndërmarra për të ruajtur, riparuar dhe siguruar funksionimin e duhur të një ndërtese ose strukture pas përfundimit të ndërtimit të saj. Ai përfshin një sërë detyrash që synojnë të ruajnë integritetin fizik, funksionalitetin dhe estetikën e një ndërtese, duke zgjatur jetëgjatësinë e saj dhe duke optimizuar performancën e saj.

Shiko të gjitha shërbimet

Gërmime dhe Prishje

Gërmimi i referohet procesit të heqjes së tokës, shkëmbinjve ose materialeve të tjera nga një vend për të krijuar themele për ndërtesa, për të ndërtuar shërbime nëntokësore ose për të përgatitur vende për projekte peizazhi ose infrastrukturë. Prishja, nga ana tjetër, përfshin shkatërrimin e qëllimshëm të strukturave ose ndërtesave ekzistuese. Zakonisht kryhet për t'i hapur rrugë ndërtimeve të reja, për të hequr strukturat e rrezikshme ose për të ripërdorur tokën.

Shiko të gjitha shërbimet

Asistencë Inxhinierike

Asistenca inxhinierike i referohet mbështetjes dhe ekspertizës së ofruar nga inxhinierët përgjatë fazave të ndryshme të një projekti ndërtimi. Inxhinierët luajnë Një rol kyç në sigurimin e suksesit, sigurisë dhe efikasitetit të përpjekjeve të ndërtimit duke zbatuar njohuritë dhe aftësitë e tyre teknike.

Shiko të gjitha shërbimet

Blog

“It’s been an absolute pleasure to work with Kons team, their response to our brief exceeded expectations and the execution was efficient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify

“It’s been an absolute pleasure to wcient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify

“work with Kons team, their response to our brief exceeded expectations and the execution was efficient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify

-

  • Email: constructionlodi18@gmail.com
  • Phone: (+355) 68 205 0424

Rreth nesh

Mirë se vini në Lodi Construction, një kompani kryesore ndërtimi e dedikuar për të transformuar vizionet tuaja në realitet. Me selinë tonë qëndrore në qytetin e Shkodrës, ne u shërbejmë klientëve në të gjithë rajonin me shërbimet tona cilësore të konstruksionit. Si një udhëheqës i njohur i industrisë, ne sjellim dekada përvojë dhe ekspertizë për çdo projekt që ndërmarrim. Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë shumë të aftë, duke përfshirë arkitektë, inxhinierë dhe menaxherë projektesh, të cilët janë të përkushtuar për të ofruar rezultate të jashtëzakonshme me mjeshtëri të pashembullt. Nëse jeni duke kërkuar të ndërtoni shtëpinë tuaj të ëndrrave, të rinovoni një hapësirë komerciale ose të filloni një projekt ndërtimi në shkallë të gjerë, ne jemi këtu për t’ju udhëhequr në çdo hap të rrugës.
Dita-ditës ne po rrisim prezencën tonë si kompani duke ndërtuar besim dhe respekt tek çdo klient të cilit i ofrojmë vetëm më të mirën e mundshme. Qëllimi ynë është t’u japim formë ëndrrave tuaja duke i materializuar ato në një banesë të fortë, të qëndrueshme, po aq të bukur sa dhe funksionale. Ne ju ndihmojmë që ta shijoni çdo hap të procesit në mënyrë që rrugëtimi juaj të jetë një kënaqësi.

VIZIONI

Lodi Construction synon të ofrojë shërbime sipas standardeve europiane në fushën e ndërtimit, inxhinierisë, supervizimit dhe menaxhimit të projekteve që shtrihen në të gjithë territorin.

MISIONI

Të realizojmë pritshmëritë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë, duke ofruar standard dhe përsosmëri. Përgjegjshmëri e lartë, bazuar në vlerat morale dhe profesionale.

VLERAT

Ne mbështetemi në një sërë vlerash për të arritur objektivat tona, si ofrimi i cilësisë më të lartë të shërbimeve, zbatimi i standardeve të profesionalizmit dhe vlerësimi i kontributit të të gjithëve.

SHËRBIMET TONA

Ndërtime Civile Industriale

Ndërtimi industrial civil i referohet procesit të ndërtimit të strukturave dhe objekteve që janë projektuar posaçërisht për qëllime industriale. Ekipi ynë i specializuar, idealizon kërkesat specifike të klientit në një project konkret duke e ndjekur me përkushtim dhe profesionalizëm zbatimin dhe finalizimin e tyre, duke respektuar të gjitha afatet kohore.

Shiko të gjitha shërbimet

Punime në tokë

Punimet tokësore i referohen procesit të manipulimit ose riformimit të sipërfaqes së tokës për qëllime të ndryshme ndërtimi, inxhinierie ose peizazhi. Ai përfshin gërmimin, transportin dhe vendosjen e tokës, shkëmbinjve dhe materialeve të tjera për të krijuar formatin e dëshiruara të tokës ose për të ndryshuar terrenin ekzistues.

Shiko të gjitha shërbimet

Mirëmbajtje Godinash

Mirëmbajtje godinash i referohet proceseve dhe aktiviteteve të vazhdueshme të ndërmarra për të ruajtur, riparuar dhe siguruar funksionimin e duhur të një ndërtese ose strukture pas përfundimit të ndërtimit të saj. Ai përfshin një sërë detyrash që synojnë të ruajnë integritetin fizik, funksionalitetin dhe estetikën e një ndërtese, duke zgjatur jetëgjatësinë e saj dhe duke optimizuar performancën e saj.

Shiko të gjitha shërbimet

Gërmime dhe Prishje

Gërmimi i referohet procesit të heqjes së tokës, shkëmbinjve ose materialeve të tjera nga një vend për të krijuar themele për ndërtesa, për të ndërtuar shërbime nëntokësore ose për të përgatitur vende për projekte peizazhi ose infrastrukturë. Prishja, nga ana tjetër, përfshin shkatërrimin e qëllimshëm të strukturave ose ndërtesave ekzistuese. Zakonisht kryhet për t'i hapur rrugë ndërtimeve të reja, për të hequr strukturat e rrezikshme ose për të ripërdorur tokën.

Shiko të gjitha shërbimet

Asistencë Inxhinierike

Asistenca inxhinierike i referohet mbështetjes dhe ekspertizës së ofruar nga inxhinierët përgjatë fazave të ndryshme të një projekti ndërtimi. Inxhinierët luajnë Një rol kyç në sigurimin e suksesit, sigurisë dhe efikasitetit të përpjekjeve të ndërtimit duke zbatuar njohuritë dhe aftësitë e tyre teknike.

Shiko të gjitha shërbimet

Blog

“It’s been an absolute pleasure to work with Kons team, their response to our brief exceeded expectations and the execution was efficient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify

“It’s been an absolute pleasure to wcient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify

“work with Kons team, their response to our brief exceeded expectations and the execution was efficient, professional and very reassuring. I’d fully recommend theme.”

alex luthor

Project Manager at Spotify