Rreth Lodi Construction

Lodi Construction SHPK është një kompani ndërtimi me seli në Shkodër dhe aktivitet që shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Ne jemi themeluar në vitin 2019, por që ka bërë bashkë një grup profesionistësh me eksperiencë 18-vjeçare në fushën e ndërtimit, projektimit, arkitekturës dhe menaxhimit të projekteve. Me një staf të kualifikuar, energjik dhe me vizion të qartë e i vendosur për të sjellë inovacion dhe standard të lartë në treg, udhëhiqemi nga parimi i korrektësisë dhe profesionalizmit.

Lodi Construction sjell shërbime cilësore dhe me koston më optimale duke ofruar vlerë për çdo klient që zgjedh të na besojë.

Çfarë ne bëjmë

VIZIONI

Lodi Construction synon të ofrojë shërbime sipas standardeve europiane në fushën e ndërtimit, inxhinierisë, supervizimit dhe menaxhimit të projekteve që shtrihen në të gjithë territorin.

MISIONI

Të realizojë pritshmëritë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë, duke ofruar standart dhe përsosmëri. Përgjegjshmëri e lartë, bazuar në vlerat morale dhe profesionale.

VLERAT

VLERAT në të cilat do të mbështetemi për të arritur objektivat tona janë:
Siguria
Integriteti
Puna në grup

Filozofia jonë

Synimi ynë është të ndërtojmë marrëdhënie dhe struktura që zgjasin përgjithmonë, duke ofruar vlerë të matshme dhe rezultate të jashtëzakonshme, por gjithashtu duke ruajtur cilësinë dhe mjedisin.

Rreth Lodi Construction

Lodi Construction SHPK është një kompani ndërtimi me seli në Shkodër dhe aktivitet që shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Ne jemi themeluar në vitin 2019, por që ka bërë bashkë një grup profesionistësh me eksperiencë 18-vjeçare në fushën e ndërtimit, projektimit, arkitekturës dhe menaxhimit të projekteve. Me një staf të kualifikuar, energjik dhe me vizion të qartë e i vendosur për të sjellë inovacion dhe standard të lartë në treg, udhëhiqemi nga parimi i korrektësisë dhe profesionalizmit.

Lodi Construction sjell shërbime cilësore dhe me koston më optimale duke ofruar vlerë për çdo klient që zgjedh të na besojë.

Çfarë ne bëjmë

VIZIONI

Lodi Construction synon të ofrojë shërbime sipas standardeve europiane në fushën e ndërtimit, inxhinierisë, supervizimit dhe menaxhimit të projekteve që shtrihen në të gjithë territorin.

MISIONI

Të realizojë pritshmëritë e klientëve dhe bashkëpunëtorëve tanë, duke ofruar standart dhe përsosmëri. Përgjegjshmëri e lartë, bazuar në vlerat morale dhe profesionale.

VLERAT

VLERAT në të cilat do të mbështetemi për të arritur objektivat tona janë:
Siguria
Integriteti
Puna në grup

Filozofia jonë

Synimi ynë është të ndërtojmë marrëdhënie dhe struktura që zgjasin përgjithmonë, duke ofruar vlerë të matshme dhe rezultate të jashtëzakonshme, por gjithashtu duke ruajtur cilësinë dhe mjedisin.