Mbushje,rrafshime,germime e betonime


Mbushje  e rrafshime 110 000m3 ne 80 000 m2 toke,Germime,betonime themelesh 45 000 m2

No Comments

Post a comment